Activiteitenoverzicht

Overige bijeenkomsten

Beslis mee over de toekomst van de regio tijdens onze algemene ledenvergadering.

Activiteiten

Algemene ledenvergadering

Alle regioleden zijn welkom op de jaarlijkse ALV in maart. Na een kort formeel deel over de jaarverslagen, begroting, benoemingen en plannen volgt een leuke fotopresentatie (meestal door een regiolid) en borrel. Voor de recentste ALV kijk hier.

Vrijwilligersborrel

Na de zomervakantie, meestal aansluitend op de zomer-kaderdag, is er een gezellige avond met borrel en eten en lezing voor onze actieve kaderleden en andere vrijwilligers. Op uitnodiging.

Snelle koppelingen