Basiscursus rotsklimmen

Wat is de opzet van de basiscursus rotsklimmen?

NKBV regio Rijnland organiseert ieder jaar in het voorjaar de basiscursus rotsklimmen.

Tijdens deze cursus leer je de beginselen van het rotsklimmen onder leiding van gediplomeerde instructeurs. De cursus bestaat uit twee theorie-avonden, één praktijkdag (in het weekend) en één klimweekend.

NB de cursus vormt één geheel, de verschillende onderdelen (dagen) zijn niet 'los' te volgen.

BasisCursusRotsklimmenDave2016Waarom deze basiscursus?

In de opleidingsstructuur van de landelijke NKBV beginnen klimmers met naklimmen* in de klimhal. Daarna leren zij voorklimmen in de klimhal en ten slotte leren zij voorklimmen in de rotsen.

Deze structuur houdt geen rekening met klimmers die beginnen met klimmen in de rotsen en die niet de benodigde voorkennis en vaardigheden in de klimhal hebben opgedaan. Bij klimmen in de rotsen moet je bijvoorbeeld een voorklimmer kunnen zekeren, ook als je niet zelf voorklimt.

Wil je direct leren klimmen in de rotsen en klimmen in de klimhal trekt je minder of je klimt al in de hal, maar je bent (nog) niet aan voorklimmen toe, dan is deze cursus ideaal voor jou.

Nadat je de basiscursus met goed gevolg hebt voltooid, kun je mee met de klimweekends van regio Rijnland. Als je daar wat ervaring hebt opgedaan, kun je overwegen je in te schrijven voor onze vervolgcursus rotsklimmen, die we ieder jaar in het najaar organiseren. Daar leer je voorklimmen in de rotsen.

Heb je al wel leren voorklimmen in de klimhal, dan kan je meteen meedoen met de vervolgcursus. Natuurlijk ben je ook dan welkom bij de basiscursus, als kennismaking met het klimmen in de rotsen. Houd er dan wel rekening mee dat je al veel van de technieken zal kennen, maar er is volop gelegenheid om er mee te oefenen.

*naklimmen doe je wanneer je klimt aan een touw dat er al hangt, zoals in de meeste klimhallen het geval is, en wanneer de route door iemand anders is voorgeklommen. Bij het voorklimmen hangt er nog geen touw en wordt dit door de eerste klimmer meegenomen.

Voor wie?

De basiscursus rotsklimmen is geschikt voor:

 • iedereen die wil leren klimmen in de rotsen, of je nu in de hal klimt of niet;
 • beginnende alpinisten die alvast dichter bij huis enkele touw- en klimtechnieken willen leren;
 • klimmers die enige tijd niet actief zijn geweest en hun kennis en vaardigheden willen opfrissen.

Voor deelname aan deze cursus is geen voorkennis vereist.

Wat leer je bij deze cursus?

Nadat je de basiscursus hebt gevolgd:

 • kun je routes van één of meerdere touwlengtes naklimmen;
 • kun je basis klimtechnieken toepassen;
 • kun je jezelf inbinden en een zelfzekering maken op een standplaats;
 • beheers je de partnercheck;
 • weet je wat “spotten” is, hoe je dit doet en wanneer het nuttig is;
 • kun je veilig zekeren;
 • kun je communiceren met behulp van touwcommando’s;
 • heb je kennis over basis klimmaterialen;
 • beheers je de knopen die nodig zijn bij naklimmen in de rotsen;
 • beheers je het veilig abseilen;
 • heb je inzicht in de werking van de zekeringsketen;
 • is je risicobewustzijn vergroot en weet wat je kunt doen om risico’s te beperken.

De meeste kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het naklimmen en zekeren in een klimhal komen tijdens deze cursus aan bod. Deelnemers die dat willen kunnen daarom de proeve van bekwaamheid voor het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope (KVB-IT) afleggen aan het einde van de cursus. Het KVB-IT kan in klimhallen worden overlegd als bewijs dat je over de kennis en vaardigheden beschikt om veilig naklimmers te zekeren in de klimhal.

Om deze proeve van bekwaamheid af te leggen is een voorwaarde dat je alle cursusmomenten bijwoont. Bij de theorieavonden kan je aangeven of je de proef wilt gaan proberen. Dan besteden we extra aandacht aan enkele verschillen die er zijn tussen het zekeren in de hal en het zekeren bij rotsklimmen.

Wat kost de cursus?

De prijs van de cursus is 170 euro.

In de cursusprijs zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • deelname aan de cursusmomenten, onder begeleiding van onze instructeurs;
 • gebruik van klimgordel, helm, karabiners en touwen;
 • toegang tot de klimhal op de praktijkdag;
 • naslagwerk voor theorie (digitaal);
 • kosten van het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope.

Niet inbegrepen in de cursusprijs:

 • reis- en verblijfkosten
 • lidmaatschap NKBV (verplicht)
 • klimjaarkaart (verplicht)
 • verzekering voor bergsportongevallen (verplicht)
 • huur van klimschoentjes (niet verplicht, maar wel aanbevolen)

Als je van plan bent om na de basiscursus deel te nemen aan klimweekends en daarna de vervolgcursus rotsklimmen, dan kan je veel besparen door te kiezen voor het zgn. ‘premium lidmaatschap’. Dit kost 220 euro en bestaat uit:

 • deelname aan de basiscursus rotsklimmen (t.w.v. 170 euro)
 • deelname aan de vervolgcursus rotsklimmen (t.w.v. 100 euro)
 • gratis* deelname aan alle klimweekends (t.w.v. 25 euro per weekend)
 • gratis* deelname aan andere cursussen** die NKBV Regio Rijnland in 2018 organiseert

*Let wel: vervoer, overnachting en eten zijn voor eigen rekening. Vervoer en overnachting organiseren we in principe samen en de kosten worden gedeeld.

**Voor de andere cursussen (anders dan de basiscursus en vervolgcursus rotsklimmen) en klimweekends is een voorwaarde voor deelname dat zij doorgaan: zij kunnen bijvoorbeeld worden geannuleerd bij te weinig deelnemers (cursussen) of instructeurs (klimweekends). Gelukkig komt dat niet vaak voor.

Waarom bij regio Rijnland?

 • Lange ervaring met opleiden. NKBV regio Rijnland heeft een lange historie met het klimmen in de rotsen. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw leiden wij regelmatig beginnende en gevorderde klimmers op. NKBV regio Rijnland is een door de NKBV erkend opleidingscentrum. Wij werken met gediplomeerde instructeurs.
 • Veel klimactiviteiten in de rotsen. NKBV regio Rijnland organiseert jaarlijks zo’n tien klimweekends in de rotsen in België en Duitsland, ook in het voor- en naseizoen. Als je de basiscursus hebt voltooid, kun je je inschrijven voor deze klimweekends.
 • Flexibiliteit in specifieke wensen. Aan het begin van de cursus is er gelegenheid om specifieke wensen kenbaar te maken. Indien er tijd beschikbaar is spelen wij hier zoveel mogelijk op in.
 • De cursus gaat ook door bij kleine aantallen deelnemers.
 • We hanteren een persoonlijke aanpak. We proberen altijd in te spelen op de ontwikkeling die deelnemers doormaken tijdens de cursus. Gaat alles goed en vlot? Dan is het mogelijk dat je al bij de basiscursus voor het eerst een route zelf voorklimt!

NAAR DE INSCHRIJFPAGINA>>