Contact

Fysiek adres voor de site:
Secretariaat Regio Rijnalnd van de NKBV,
Rijnsburgerweg 120,
2333 AE  Leiden,
06-25304607.

E-mailadres van de redactie:
redactie.regiorijnland@gmail.com