Privacyreglement

De NKBV kent een privacyreglement. Dit reglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). De NKBV respecteert en beschermt de privacy van haar leden.

De NKBV spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in dit reglement omschreven. Dit reglement is goedgekeurd op de Vergadering van Afgevaardigden van 27 juni 2009.