Onze vrijwilligers

Er zijn een veertigtal vrijwilligers bij regio Rijnland. Zij zijn niet alleen lid om aan de activiteiten bij de regio deel te nemen, maar vinden het ook leuk om mee te helpen in de organisatie van de vereniging. Van hoog tot laag en in beleid, planning en uitvoering vinden zij het fijn om iets voor anderen te betekenen.

Het bestuur van de vereniging is erg blij met deze vrijwilligers en jaarlijks worden zij na het zomerseizoen gefêteerd met een barbecue en een presentatie over de bergsport.

Wil jij ook vrijwilliger worden bij onze vereniging? Neem dan contact op met de voorzitter: voorzitter.regiorijnland@gmail.com.