Kader

De opleiding
Als officieel erkent opleidingscentrum biedt regio Rijnland de mogelijkheid om een opleiding tot kliminstructeur te volgen. Na het behalen van het diploma volgt de kliminstructeur jaarlijks bijscholingen om zijn vaardigheden op peil te houden en zijn bevoegdheid te behouden.
Een overzicht van de opleidingen voor sportklimmen binnen de NKBV vind je hier.
Voor meer informatie en aanmeldingen voor kaderopleidingen kunt u mailen naar kaderopleidingen.regiorijnland@gmail.com 

Kostendeclaraties
Kosten gemaakt voor het begeleiden van een activiteit ten behoeve van de regio kunnen vergoed worden conform de hierover gemaakte afspraken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van dit declaratieformulier.