Algemene Leden Vergadering

Algemeen

  • Ten minste éénmaal per jaar schrijft het bestuur van de regio een Algemene Leden Vergadering uit. Tijdens deze vergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het zakelijke en organisatorische beleid van het afgelopen verenigingsjaar. Hierbij worden het Algemene Jaarverslag, het Financieel Jaarverslag en de Begroting voor het nieuwe vereningingsjaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Tevens wordt de kascommissie voor het nieuwe vereningsjaar(her)kozen.
    Zodra zij beschikbaar zijn worden de verslagen op deze pagina van de website gepubliceerd.
  • Naast het officiële deel is er ook een interessante presentatie.

Locatie: DOS Sporthome, Dillenburg 4, 2404 EC, Alphen aan den Rijn. 
Zaal open 18:30, de vergadering begint om 19:00.

Vergaderstukken 22 maart 2017:

 

In 2016 vertelden de blinde klimmers Daniel Knegt en Patrick van Gelderen met veel humor over hun Kilimanjaro beklimming (van TV programma Blind naar de top).

ALV2016presentatie

De vergadering vindt meestal in maart plaats, in het DOS Sporthome, Dillenburg 4, 2404 EV Alphen aan den Rijn.