Materiaaldepot

De regio beschikt over een (beperkt) depot voor klimmateriaal. Hier kun je tegen een bescheiden vergoeding zaken zoals een gordel, helm, touw, stijgijzers of pickel huren. Informatie over verhuur en reservering is te verkrijgen bij Peter Boogaard via materiaaldepot.regiorijnland@gmail.com. Ons depot is in Oegstgeest.

Prijs helm: € 2,00  per gebruiksdag
Prijs gordel: € 2,00  per gebruiksdag

Gezocht: metalen of kunststof klimmateriaal
Heb jij nog solide metalen of kunststof klimmateriaal dat je niet meer gebruikt en je daarom aan het depot wilt afstaan? Neem contact op met de depotbeheerder.