Voorwaarden en inschrijving klimweekenden

Je vereiste klimniveau
Het is de bedoeling dat iedereen die zich voor de klimweekenden opgeeft reeds ervaring heeft met het klimmen in de rotsen buiten. Indien je nog geen ervaring hebt, dan biedt de regio je de mogelijkheid om de beginnerscursus Rotsklimmen te volgen.

Materiaal

Als je geen gordel of helm hebt kun je die huren bij het materiaaldepot van de regio.

Voorrang bij inschrijving

De leden van de regio Rijnland hebben voorrang bij de klimactiviteiten. Indien een weekend twee weken voor aanvang niet vol zit, komen klimmers uit andere regio's in aanmerking om mee te gaan. Indien het gebeurd dat er niet voldoende instructeurs zijn om alle naklimmers te begeleiden, hebben de zelfstandig klimmers voorrang voor de overige klimkaarten. 

Richtlijnen en voorwaarden om mee te doen

 • Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Aanmelden voor het klimweekend kan tot en met de vrijdag één week voorafgaand aan dat weekend.
 • Deelname aan een klimweekend is mogelijk voor alle regioleden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en afdoende verzekerd zijn tegen bergsportrisico’s. Heb je niet een aanvullende bergsportverzekering afgesloten, overtuig jezelf er dan van dat je voldoende verzekerd bent voor aansprakelijkheid en dekking van reddingskosten. De laatstgenoemde zijn meestel niet gedekt door je zorgverzekering! Via de NKBV kun je een een bergsportverzekering afsluiten.
 • Regioleden jonger dan 16 jaar kunnen deelnemen aan een regioweekend mits daarvoor voldoende capaciteit aanwezig is en mits onder begeleiding van een volwassene.
 • Klimmers van buiten de regio kunnen alleen mee als er twee weken voor het klimweekend nog plaatsen vrij zijn. Klimmers van binnen de regio hebben altijd voorrang.
 • Als minimum klimervaring voor deelnemen aan een klimweekend, geldt het gevolgd hebben van de beginnerscursus Rotsklimmen of het hebben van vergelijkbare ervaring.
 • Voor deelname aan een klimweekend is door iedere naklimmer/-ster en door iedere ZK een bijdrage in de organisatiekosten, klimkaartkosten en de kosten voor het gebruik van materiaal (touw) verschuldigd. De tarieven worden door het regiobestuur vastgesteld. Het hebben van een klimjaarkaart is verplicht.
 • De bijdrage in de organisatiekosten dient een week voor het betreffende weekend door de penningmeester ontvangen te zijn. Is deze bijdrage niet tijdig betaald dan kan een deelnemer worden uitgesloten van het klimweekend.
 • Afzeggen van deelname aan een klimweekend is mogelijk tot een week voor het weekend. Bij latere afmelding is, behalve in duidelijke overmachtsituaties, de bijdrage in de organisatiekosten c.s. zonder meer verschuldigd en worden eventuele andere kosten eveneens doorberekend.
 • Door de weekendorganisator wordt op de maandag voorafgaand aan het klimweekend alle benodigde informatie doorgemaild. Onder andere de verzamelplaats en -tijd en een meerijdschema.
 • Klimmers maken zelf afspraken met de hun toegewezen chauffeur.
 • Meerijdkosten worden met de chauffeur verrekend. Voor de Belgische gebieden is de adviesprijs € 20,-.
 • Er wordt altijd geklommen met een helm. Als de deelnemer die niet heeft kan er één gehuurd worden in het materiaaldepot van de regio. Kosten €2,00 per item per dag. Als tijdens het weekend blijkt dat de deelnemer geen helm bij zich heeft kan hij/zij worden uitgesloten van deelname.
 • ID en NKBV lidmaatschapsbewijs moeten tijdens het klimmen altijd bij de hand gehouden worden.
 • Aanwijzingen van instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.
 • De weekendorganisator bepaalt, in onderling overleg met de andere aanwezige instructeurs, wie er met wie klimt.

Daarnaast zijn wij gehouden aan de klimvoorwaarden van de NKBV. Lees ook deze voorwaarden dus goed door.

Kosten
Voor het organiseren en de uitvoering van de klimweekeinden brengen wij een onkostenvergoeding in rekening. De kosten voor een klimweekeinde zijn €15,00 voor naklimmers en €5,00 voor zelfstandige klimmers (KVB-OV), studenten en jongeren tot 18 jaar. Alle klimmers dienen zelf een klimjaarkaart te hebben voor toegang tot de rotsmassieven van de CAB/KBF. Je opgave bij een klimweekend is pas geldig als je minimaal een week van te voren het geld hebt overgemaakt op rekening NL87 INGB 0003 4397 23 t.n.v. NKBV Regio Rijnland te Leiden.
LET OP: op de zaterdag een week voor het klimweekend wordt gecontroleerd of er betaald is. Is er niet betaald, dan kun je uitgesloten worden van deelname.

Opgeven voor een klimweekend
Kan tot één week van te voren met behulp van het inschrijfformulier van het desbetreffende weekend (te vinden in de agenda).

Neem bij vragen contact op via: klimweekenden.regiorijnland@gmail.com.

Naar een klimgebied
Voor de meeste klimgebieden in de buurt van Nederland heeft de NKBV een routekaart gemaakt. Bij Belclimb.net kun je ook een routebeschrijving vinden, dan moet je even de naam van het gebied opgeven en doorklikken. Hier kun je ook meer informatie vinden over de Belgische klimgebieden. Bij de Sportklimsite van de NKBV vind je nog meer informatie over andere klimgebieden, topo's en kaarten.