Inschrijven, betaling en locatie

Alle theorieavonden vinden plaats op een locatie in de buurt van Leiden en worden nog nader bekend gemaakt. Bij grote aantallen aanmeldingen kunnen we gebruik maken van een zaal  van het DOS sporthome, Dillenburg 4, 2404 EC te Alphen aan den Rijn (op ca 10 min. loopafstand van het NS station en een grote parkeerplaats voor de deur). Alle praktijklocaties worden tijdens de cursus of zoveel eerder als mogelijk bekend gemaakt.

De kosten van de cursussen zijn opgebouwd uit de drukkosten van de syllabi, zaalhuur, hulpmiddelen, bergtouwen, eventueel het gebruik van helm en klimgordel en een kleine kostenvergoeding voor instructeurs. Niet inbegrepen zijn de kosten voor aanschaf van een persoonlijke klimuitrusting en de kosten van een bergsportverzekering. Indien van toepassing op de cursus zijn reis- en verblijfkosten ook niet meegenomen in de cursusprijs (bijvoorbeeld voor het praktijk klimweekeinde in België).

Aanmelden
Aanmelden via cursus.regiorijnland@gmail.com. Vermeld bij je aanmelding meteen: - de gewenste cursus - voor- en achternaam - geboortedatum - volledig adres - telefoonnummer - je NKBV lidnummer - en eventueel nog je e-mail adres.

Tegelijkertijd dien je de deelnemerbijdrage over te maken op rekening NL87 INGB 0003 4397 23 t.n.v. Penningmeester NKBV Regio Rijnland te Alphen a/d Rijn.Je inschrijving is pas definitief wanneer de deelnemersbijdrage is overgemaakt aan de penningmeester! Aanmelding vindt plaats in volgorde van aanmelding mits de deelnamersbijdrage is overgemaakt tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus.

  • Als deelnemer aan een praktijk cursus ben je verplicht in het bezit te zijn van een verzekering die dekking geeft voor risico sporten. De verzekering die de NKBV aanbiedt is hier een voorbeeld van. Let op: een gewone reisverzekering is NIET voldoende!
  • Indien 2 weken voor aanvang betaald is krijgt de aanmelder een bevestiging van plaatsing in de cursusgroep. Indien aanmelder niet het cursusgeld heeft voldaan is deelname niet mogelijk.
  • Restitutie van het cursusgeld is mogelijk bij annuleren tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus of aangegeven datum.
  • De cursuscommissie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een cursus te annuleren. In dat geval zullen de reeds voor deze cursus betaalde cursusgelden zonder aftrek van kosten gerestitueerd worden.
  • Bij de cursussen die uit meerdere bijeenkomsten bestaan is het niet mogelijk om losse onderdelen te volgen.
  • Plaatsing in een cursus vindt plaats op volgorde van aanmelding, zolang de deelnemersbijdrage 2 weken voor aanvang is overgemaakt.